Over Elly de Groot

Opleiding Integratieve Kindertherapie:

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de verpleging en gezinnen, met een kind met een verstandelijke beperking, te hebben begeleidt in de thuissituatie, besloot ik de 4-jarige opleiding voor Integratieve Kindertherapie in Amsterdam te gaan volgen. Graag help ik kinderen en hun ouders/begeleiders hun mogelijkheden en beperkingen te leren kennen en bovenal hun kracht te ontdekken waardoor ze hun probleem kunnen aanpakken. 

Opleiding Systemisch Werken:

Door mijn ervaringen als kindertherapeut ging ik steeds meer ontdekken dat de individuele problemen van een kind niet los kunnen worden gezien van zijn leefomgeving; gezin, school, club.

Personen die deel uitmaken van een systeem beïnvloeden elkaar voortdurend, zowel bewust als onbewust. Daarom kan individuele problematiek niet los worden gezien van de systemische context.

Familiesystemen van onze vader en moeder, en de verbinding van die twee, hebben vaak een grote invloed op ons functioneren. Dit geldt voor de kinderen die bij mij in therapie komen, maar ook voor hun ouders die ieder weer uit hun eigen gezinssysteem komen. Ieder heeft zijn eigen achtergrond en bagage, die mede de manier bepalen waarop zij op hun beurt weer opvoeden.

Om kinderen en de mensen om hen heen nog beter te kunnen begeleiden, heb ik de opleiding ‘systemisch werken’ in Zwolle gevolgd.