Links

Vereniging van Integraal Therapeuten
De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) is een beroepsvereniging van therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Stichting RBNG
De stichting RBNG (register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidszorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. 

Netwerk KinT
Het netwerk KinT Tilburg is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde disciplines in de regio Midden-Brabant voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Praktijk Barend Spijkers
Praktijk Barend Spijkers is een particuliere praktijk die een brede en jarenlange ervaring heeft in het diagnosticeren en begeleiden van kinderen, hun ouders en andere direct betrokkenen.  

Logopedie Van Gogh
Praktijk voor logopedie van Véronique van Gogh – Schoenmakers, gevestigd in Tilburg.

Kinderoefentherapie Ttilburg
De praktijk is gespecialiseerd in de sensomotorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Kamer van Koophandel